The Most Used English Words and Their Meanings From A to Z

When you first start learning English, having an extensive vocabulary knowledge makes you more self-confident and talk fluently. But since English has  much more words than any other languages, we generally ask “Which words are used more often in daily life?” You can find the answer to this question by reviewing the Guide Of English Words From A To Z below.

A

about: hakkında

accept: kabul etmek

actually: aslında, gerçekten

add: eklemek

adult: yetişkin

again: yeniden, tekrar

age: yaş, çağ

agree: katılmak

all: tüm, bütün, hepsi

almost: neredeyse, hemen hemen

also: ayrıca

although: -e rağmen

and: ve

animal: hayvan

any: (herhangi) bir, bazı

appear: görünmek

approach: yaklaşmak, yaklaşım

area: alan

ask: sormak

away: uzakta, uzak

B

back: geri, arka

bad: kötü

bag: çanta

because: çünkü

become: olmak, haline gelmek

begin: başlamak

believe: inanmak

benefit: yarar, fayda

big: büyük

body: vücut

book: kitap

born: doğmak

build: inşa etmek

but: fakat, ama

buy: satın almak

C

call: aramak, seslenmek

candidate: aday

carry: taşımak, getirmek

catch: yakalamak

cause: neden, neden olmak

center: merkez

certainly: kesinlikle

chance: şans

change: değiştirmek

child: çocuk

choose: seçmek

city: şehir

clear: temiz, açık

common: ortak, yaygın

consider: düşünmek

current: şimdiki, akım, akıntı

D

day: gün

death: ölüm

debate: tartışma

decide: karar vermek

design: tasarım

detail: detay

develop: geliştirmek

die: ölmek

different: farklı

difficult: zor

discuss: tartışmak

do: yapmak

dream: hayal etmek

E

eat: yemek

economic: ekonomik, hesaplı

effect: etki

effort: çaba, gayret

enjoy: keyif almak

enough: yeterli

entire: tam, bütün

environment: çevre, etraf

especially: özellikle

establish: kurmak

every: her, her bir

exactly: tamamıyla

expect: beklemek

experience: tecrübe etmek

explain: açıklamak

F

fall: düşmek, sonbahar

family: aile

fear: korku

feel: hissetmek

fight: kavga etmek, dövüşmek

finally: sonunda

find: bulmak

follow: takip etmek

food: gıda, yiyecek

foreign: yabancı

forget: unutmak

friend: arkadaş

future: gelecek

G

game: oyun

get: almak, edinmek

girl: kız

give: vermek

go: gitmek

goal: hedef, amaç

government: hükümet

great: harika

group: grup

grow: büyümek, yetişmek

guess: tahmin etmek

H

happen: olmak, meydana gelmek

have: sahip olmak

health: sağlık

hear: duymak, işitmek

heart: kalp

heavy: ağır

help: yardım etmek

hope: ummak

huge: kocaman

human: insan

I

idea: fikir

imagine: hayal etmek

important: önemli

improve: geliştirmek

include: içermek

individual: bireysel

industry: endüstri, sektör

information: bilgi

interest: ilgi alanı

issue: mesele, sorun, dergi sayısı

J

job: iş

join: katılmak

K

keep: tutmak, saklamak, devam etmek

kill: öldürmek

kind: tür, çeşit, kibar

know: bilmek

L

last: son

laugh: gülmek

lay: koymak, hazırlamak, yerleştirmek

lead: yönetmek

learn: öğrenmek

leave: ayrılmak

let: izin vermek

life: hayat, yaşam

listen: dinlemek

live: yaşamak

look: bakmak

lose: kaybetmek

love: sevmek, aşık olmak

M

main: ana, temel

maintain: sürdürmek

majority: çoğunluk

make: yapmak

manage: yönetmek

matter: mesele

mean : anlamına gelmek, cimri, kaba

meet: tanışmak, toplanmak

mind: zihin, akıl, önemsemek

move: hareket etmek

N

national: ulusal

natural: doğal

necessary: gerekli

need: ihtiyaç duymak

notice: farkına varmak

number: sayı

O

offer: teklif etmek

official: resmi

only: sadece, yalnız

opportunity: fırsat

option: seçenek

order: sipariş etmek, düzen

organization: organizasyon, kuruluş

P

parent: ebeveyn

part: kısım, parça

particularly: özellikle

people: insanlar

personal: kişisel

place: yer, mekan

play: oynamak

possible: mümkün, olağan

practice: pratik, uygulama

price: fiyat

produce: üretmek

protect: korumak

prove: kanıtlamak

provide: sağlamak

public: kamu, halk

purpose: amaç

put: koymak, yerleştirmek

Q

question: soru

quite: oldukça, tamamen, epey

R

real: gerçek

realize: fark etmek

reason: neden, neden olmak

receive: almak

recently: son zamanlarda

reflect: yansıtmak

relationship: ilişki

religious: dini

remain: kalmak, sürdürmek

remember: hatırlamak

research: araştırma

result: sonuç

rule: yönetmek, kural

run: koşmak

S

same: aynı, tıpatıp

save: korumak, biriktirmek

say: söylemek

see: görmek

seem: gibi görünmek

sell: satmak

send: göndermek

set: kurmak

show: göstermek

significant: önemli

similar: benzer

simply: sade bir şekilde, basitçe

sit: oturmak

sound: ses, gürültü

speak: konuşmak

spend: harcamak

start: başlamak

stay: kalmak

study: çalışmak

succesfull: başarılı, çalışkan

suffer: acı çekmek

suggest: önermek

support: desteklemek

T

take: almak, götürmek

talk: konuşmak

teach: öğretmek

team: takım

tell: söylemek

think: düşünmek

time: zaman

today: bugün

tonight: bu akşam

traditional: geleneksel

travel: seyahat etmek

truth: gerçek

try: denemek

turn: döndürmek, çevirmek

U

understand: anlamak

use: kullanmak

usually: genellikle

V

various: çeşitli

view: görünüm, bakmak, seyretmek

visit: ziyaret etmek

voice: ses

W

wait: beklemek

walk: yürümek

want: istemek

war: savaş

watch: izlemek

water: su

way: yol

wear: giymek

weight: ağırlık

win: kazanmak

wish: dilemek

woman: kadın

wonder: merak etmek

word: kelime

work: çalışmak

world: dünya

worry: endişe

write: yazmak

Y

year: yıl, sene, yaş

yet: henüz, daha, yine de, fakat

young: genç

English Ninjas, in which you can practice English and get a certificate by taking online classes, not only introduces you with the people whose native language is English but also enables you to use it from any technologic device. English Ninjas, provide you with its a wide range of vocabulary and supports these with online videos. will be the biggest supporter of you in the way of learning English. If you are having trouble while learning English, English Ninjas is just one click away from you!

Join English Ninjas Free Now!

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *