Could/Should/Would Have

Dünyada en çok konuşulan dillerin başında gelen İngilizce sayesinde sınırları aşabilir, ufkunuzu genişletip farklı olasılıklara kapı arayabilirsiniz. Yurt dışı seyahatlerinizde ve sosyal hayatınızda yabancılarla rahatlıkla iletişim kurmanın özgüvenini yaşayabilir ve farklı bilgi kaynaklarına kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Günümüzde iş hayatınızda ilerlemenin de en önemli koşullarından biri İngilizce bilmektir. Hem kişisel gelişiminiz hem de başarınız için anahtar rol oynayan İngilizceyi öğrenmek, kararlılık ve düzenli çalışmayla mümkündür. Kelime bilgisinin önemli olduğunu unutmadan, dil bilgisine de ağırlık vererek yapılacak çalışmalar gelişimi getirecektir. Bu yazıda “could have”, “should have”, “would have” kalıplarının nerede ve nasıl kullanıldığı hakkında bilgi ve örnekler bulabilirsiniz.

İngilizce Could Have, Should Have ve Would Have Nedir?

“Perfect modal” yapılarından olan could have, should have ve would have kalıplarını anlayabilmek için öncelikle hangi zamanı kapsadıklarını bilmek gerekir. Bu üç kalıp da geçmiş zaman, yani Past Tense ile ilgilidir. Geçmiş zaman içinde yapılması gereken eylemlerle ilgili durumları açıklamak için kullanılırlar. Bağlama göre birbirinden farklı anlamlar taşıyabilen bu yapılar, cümlenin akışı dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Could, should ve would modal’leri, başka bir deyişle zaman kipleri, have yardımcı fiili ve ilgili fiilin üçüncü hali kullanılarak oluşturulur. Cümle kurulurken başa getirilen I, you, we, she, he, it, they özneleri modal’in çekim halini etkilemez.

Should Have Ne Anlama Gelir ve Nasıl Kullanılır?

“Should have” kalıbı, geçmişe yönelik bir pişmanlığı ya da öneriyi ifade etmek için kullanılır. “Yapmalıydım”, “gelmeliydim” gibi yapılması gereken ama gerçekleşmemiş bir eylemin açıklamasını içerir.

 • Eğer olumlu bir cümle kurmak istiyorsanız Özne + Should+ have + Fiil 3 + Nesne/kişi + Zaman Eki olarak düzenlenir.

Örnek olarak;  “I should have called you yesterday” (“Seni dün aramalıydım”) şeklinde kullanılabilir.

Özne burada gerekli eylemi gerçekleştirmemiş olmaktan dolayı pişmanlık duyar, doğru olan hareketin araması olduğunu belirtir.

 • Should kelimesi olumsuz olarak kullanıldığında önüne “not” kelimesi eklenir.

“You shouldn’t have spent all of your money on shoes” (“Paranın tamamını ayakkabılara harcamamalıydın”) cümlesi geçmişe yönelik bir tavsiye içerir.

 • Should have bazen geçmişle ilgili bir tahmin yapmak için de kullanılabilir.

“My mom left an hour ago to go to my sister. She should have already arrived.” (“Annem kız kardeşime gitmek için bir saat öce yola çıktı. Şimdiye kadar varmıştır.”

Could Have Ne Anlama Gelir ve Nasıl Kullanılır?

“Could have” kalıbı, genellikle kişinin geçmişteki bir eylemi istese gerçekleştirecek yetenek ve güçte olduğunu ama yapmadığını belirten bir anlama sahiptir. “Yapabilirdim”, “gelebilirdim” gibi kişinin kendi arzusuyla gerçekleştirmediği bir eylemin açıklamasını içerir.

 • Eğer olumlu bir cümle kurmak istiyorsanız Özne + Could+ have + Fiil 3+ Nesne/kişi + Zaman Eki olarak düzenlenir.

Örnek olarak, “I could have called you yesterday” (“Seni dün arayabilirdim”) şeklinde kullanılabilir. Cümlenin anlamı, devamında kişinin canı istemediği için, önemsemediği için aramadığını ekleyebilmesine olanak tanır. Özne burada gerekli eylemi istese gerçekleştirebileceğini ama yapmadığını belirtir.

 • Could have kalıbı bazı kullanımlarda bir ihtimale de işaret eder.

Örneğin, “She could have bought me a T-shirt for my birthday” (“Bana doğum günüm için bir tişört almış olabilir”) gibi.

 • Aynı kalıbın “olabilirdi ama olmadı” anlamında da kullanılması da mümkün.

Örneğin, “You could have fall out there!” (“Orada düşebilirdin!”) cümlesinde olduğu gibi.

“He hasn’t answered my phone since yesterday. What could have happened to him?” (“Dünden beri telefonuma yanıt vermiyor, ona ne olmuş olabilir?”) şeklinde kullanıldığında yine bir olasılık araştırması içerir.

 • Could have, olumsuz olarak yani couldn’t have şeklinde kulanıldığında “öyle olmuş olamaz” anlamına gelir. Geçmişte ilgili söz konusu eylemin gerçekleşmediğine inandığımızda devreye girer.

Örneğin, “She couldn’t have gossiped about me” (“Hakkımda dedikodu yapmış olamaz”) cümlesinde olduğu gibi.

 • Could have bazen de eleştiri yapmak için kullanılır.

Örneğin, “You could have done your homework, why did you just sit and watch TV?” (“İstesen ödevini yapabilirdin, neden sadece oturup televizyon izledin?” cümlesinde geçen şekilde.

 • Bazen de olmayacağına inanılan durumlarda kullanılır.

Örneğin, “I couldn’t have caught the bus!” (“Otobüse yetişemezdim/Otobüse yetişmem imkansızdı”) cümlesinde olduğu gibi.

Would Have Ne Anlama Gelir ve Nasıl Kullanılır?

“Would have” kalıbından geçmişte elde olmayan sebeplerle gerçekleştirilemeyen eylemleri anlatmak için yararlanılır. “Yapacaktım, gelecektim” gibi arzu edilen ve hedeflenen ama istenmeyen gelişmeler yüzünden sekteye uğramış durumları ifade etmek için kullanılır.

 • Eğer olumlu bir cümle kurmak istiyorsanız Özne + Would + have + Fiil 3+ Nesne/kişi + Zaman Eki olarak düzenlenir.

Örneğin, “I would have gone to school yesterday, but I got sick” (“Dün okula gidecektim, ama hastalandım”) cümlesinde olduğu gibi. Özne okula gitmek istemiştir. Ancak, hastalık buna mani olmuştur.

Başka bir örnek verecek olursak “He would have done my homework, but I didn’t want him to do it” (“O benim ödevlerimi yapacaktı, ama ben ödevimi yapmasını istemedi” cümlesinde olduğu gibi. Burada ödevlerin aslında bir başka kişi tarafından yapılıp tamamlanabileceği ama bunun istenmediği belirtilir.

Should Have, Could Have ya da Would Have Kalıplarıyla Soru Cümleleri Nasıl Kurulur?

Eğer soru cümlesi oluşturmak istiyorsanız should, could ya da would başa gelmelidir.

 • Bu durumda kalıp şu şekilde olacaktır; Should/ Could/ Would + Özne + Have + Fiil 3 + Nesne+ Zaman Eki ve cümlenin sonuna da soru işareti “?” gelecektir.

Bu kalıp kullanımına örnek olarak “Should you have gone to school? (“Okula gitmiş olman gerekmiyor muydu?”) cümlesi verilebilir. “Could you have gone to school? (“Okula gidemez miydin?”) örneği de benzer bir kullanımdır.

 • What yani ne soru cümlesi kalıbı ise şu şekilde olmalıdır. What+ Should/ Could/ Would + Özne + Have + Fiil 3 + Nesne+ Zaman Eki ve cümlenin sonuna da soru işareti “?” gelmelidir.

Örneğin, “What could you have done when you got sick? (“Hastalandığında ne yapabilirdin?”)

“Where” (nerede/nereye) soru cümlesi kalıbı ise şu şekilde olmalıdır: “Where would they have been to?” (“Nerede olacaklardı/Nereye gideceklerdi?” cümlesinde olduğu gibi.

İngilizce Çalışma Yöntemi Ne Olmalıdır?

Dil öğrenirken en önemli nokta azimli ve disiplinli olmanızdır. Yönteminiz ne olursa olsun düzenli olarak çalışmaya devam etmek başarıyı getirecektir. Kelime ve dil bilgisi çalışmalarının yanı sıra İngilizce bilen insanlarla konuşmak kendinizi geliştirmek için harika bir yoldur. İngilizce kitaplar, İngilizce konuşulan dizi ve filmler, şarkı sözleri de bilgilerinizi tazelemenizi, yeni kelimeler, deyimler ve cümleler öğrenmenizi sağlayacak, dile yakınlığınızı artıracaktır.

Düzenli çalışmanızı ve pratik yapmanızı sağlayacak en etkili çözümlerden biri de English Ninjas platformuna katılmak. Hem eğlenceli hem de geliştirici olan oluşum sayesinde her an elinizin altında olan cep telefonunuzdan, tabletinizden ya da bilgisayarınızdan ana dili İngilizce olan eğitmenlerle ne zaman isterseniz konuşabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *