İngilizce Yanlış Telaffuz Edilen 10 Kelime

İngilizce Yanlış Telaffuz Edilen 10 Kelime

İngilizce konuşmayı öğrenirken geçilen en zor dönemeç muhtemelen İngilizce kelimelerin doğru telaffuzlarını öğrenebilmektir. Her dilde olduğu gibi İngilizcede de kelimeleri doğru telaffuz edebilmek, İngilizce konuşmanızı bir ileri seviyeye taşıyacaktır.

Öğrenmenin her aşamasında olduğu gibi, İngilizce konuşma pratiği de İngilizce konuşmayı öğrenebilmenin ve İngilizce konuşmayı geliştirebilmenin en iyi, hatta tek yoludur. İngilizce konuşma pratiği yaparken de konuştuğunuz İngilizce kelimelerin nasıl telaffuz edildiklerini muhakkak anlamanız ve eğer yanlış telaffuz ediyorsanız düzeltmeniz gereklidir.

Bir bakın bakalım siz şimdiye kadar İngilizce konuşurken bu 10 kelimeyi doğru mu yoksa yanlış mu telaffuz etmişsiniz.

 

1 – Clothes

Tek heceden oluşan bu sözcüğü telaffuz ederken dikkat etmeniz gereken “e”nin sessiz olduğu ve “s”de “zzz” sesini çıkarmanız gerektiği. Bu kelimeyi kısaca “klōz” olarak telaffuz etmelisiniz.

 

2 – Colleague

“col-league” şeklinde İki heceden oluşan bu kelimeyi “kälig” olarak telaffuz etmelisiniz. Hatırlamanız gereken, kelimenin sonundaki “-ue” ekini telaffuz etmemek. Bu kelimeyi, sonuna “s” ekleyerek çoğul hale getirdiğinizde “clothes” örneğinde olduğu gibi “zzz” sesi ile okumalısınız.

 

3 – February

İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenen pek çok kişi iki “r” sesinin birbirine yakın olduğu kelimeleri telaffuz etmekte zorlanır. Burada önemli olan nokta ise iki “r”yi de telaffuz etmeniz gerektiğidir. Sıkça yapılan hatalardan biri, ilk “r”yi yumuşatarak kelimeyi “Feb-yoo-a-ree” şeklinde telaffuz etmektir. Oysaki kelimenin doğru telaffuzunda çıkacak ses “Feb-roo-a-ree” olmalıdır. Buna benzer şekilde, “library” de “li-bra-ry” şeklinde, ilk “r” yutulmadan telaffuz edilmelidir.

 

4 – Athlete

Bu kelimeyi telaffuz ederken yapılan en büyük hata, kelimeye fazladan bir hece eklemektir. “ath-lete” olarak iki heceden oluşan kelimeyi “ath-a-lete” olarak telaffuz etmemeye özen göstermelisiniz.

 

5 – Escape ve Especially

“es” sesinin olduğu yere “x” koymak yeni İngilizce öğrenenler tarafından sıkça yapılan hatalardan biridir. Kelimeleri telaffuz ederken dikkat etmeniz gereken, “îskeyp” yerine “îkskeyp” ve “ıspeşıli” yerine “ıkspeşli” dememek olmalıdır.

 

6 – Wednesday

İngilizce kelimeleri telaffuz etmeyi öğrenirken aklınızda hep bulunması gereken şeylerden biri de bazı kelimelerin okunuşunda belli harflerin yutulması ve söylenmemesi gerektiğidir. “d” nin yutulduğu iki heceli kelime, “venz-dei” şeklinde telaffuz edilir.

 

7 – Prescription

“pre-scrip-tion” şeklinde üç heceden oluşan bu kelime “reçete” anlamına gelir. Bu kelimeyi telaffuz ederken dikkat etmeniz gereken, “pre” sesini “per” ile karıştırmamaktır. Kelimenin doğru telaffuzu ise “prıskrîpşın” şeklindedir.

 

8 – Ask

Tek heceli bu cümle ilk bakışta “neresi zor bunun” dedirtse de özellikle anadili İngilizce olan kişilerin birçoğu tarafından yanlış telaffuz edilmektedir. Bu kelimenin telaffuzunda yapılan hata ise “s” ve “k” seslerinin yerini karıştırmaktır.

 

9 – Nuclear

“nu-cle-ar” şeklinde üç heceden oluşan bu kelimeyi telaffuz ederken yapılan hata seslerin yerini karıştırmak ve kelimeli “nu-cu-lar” şeklinde telaffuz etmektir. Kelimenin doğru telaffuz şekli ise “nukliır”dır.

 

10 – Pronunciation

Listemizdeki son kelimede İngilizce telaffuz anlamına gelen “pronunciation”ın ta kendisi. İngilizce öğrenen veya anadili İngilizce olan pek çok kişi, bu kelimeyi telaffuz ederken, kelimenin fiil hali olan “pronoun” ile karıştırır ve “pronounciation” şeklinde okur veya yazar. “pro-nun-ci-a-tion” şeklinde beş heceden oluşan kelimenin doğru telaffuzu da “prōnʌnsieyşın” şeklindedir.

 

Bu İngilizce kelimelerin doğru telaffuzlarını öğrendiğinize göre, artık farklı İngilizce kelimelerin telaffuzları üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. English Ninjas’ın anadili İngilizce olan eğitmenleriyle yapacağınız pratiklerde özellikle bu konuda çalışabilir ve İngilizce telaffuzunuzu geliştirebilirsiniz.

 

Hemen kaydolarak eğitmenlerimizle pratik yapmaya başlayın, İngilizceniz için harekete geçin!

Referanslar:

Kaynak 1Kaynak 2 Kaynak 3

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *