“Should”, “Would” ve “Could” Kullanımı

İngilizcede “Should”, “Would” ve “Could” Nasıl Kullanılır?

İngilizcede birer “auxiliary verb” (yardımcı fiil) olan “Should”, Would“” ve “Could”un kullanımları, özellikle yeni İngilizce öğrenmeye başlayanlar için kabusa dönüşebiliyor. Basitçe özetlemek gerekirse should, would ve could, birer İngilizce kelime olan “Shall”, “Will” ve “Can”in geçmiş zaman halleridir. Ancak bu üç kelimenin kullanım alanları bu kadarla kısıtlı değil. Bu üçlü, İngilizce cümleler içinde başka birçok anlamda ve görevde de kullanılıyor. Şimdi gelin sırayla her birini inceleyelim.

“Should”un kullanım alanları şunlardır:

1 – Olması muhtemel bir durumdan bahsederken kullanılır.

Örnek 1: John should be here by 2.00 PM. (John’un saat 2 civarında burada olması lazım.)

Örnek 2: He should be bringing Jennifer with him. (Yanında Jennifer’ı da getiriyor olması lazım.)

2 – Soru cümlelerinde kullanılır.

Örnek 1: Should we turn left at this street? (Bu sokaktan sola mı dönmemiz lazım?)

Örnek 2: Shouldn’t you be getting ready for work? (Senin iş için hazırlanıyor olman gerekmiyor mu?)

3 – Mecburiyet belirten, fikir ve tavsiye veren cümlelerde kullanılır.

Örnek 1: You should stop eating fast food! (Fast food yemeyi bırakmalısın!)

Örnek 2: You should go for walks more often. (Daha sık yürüyüşe çıkmalısın.)

Örnek 3: We should go to the park tomorrow. (Yarın parka gitmeliyiz.)

Örnek 4: He should go to the pharmacy first thing in the morning. (Onun sabah ilk iş eczaneye gitmesi lazım.)

“Would”un kullanım alanları şunlardır:

1 – “Who”, “What”, “Where”, “When”, “Why” ve “How” sorularını sorarken kullanılabilir.

Örnek 1: How would you do that? (Bunu nasıl yapardın?)

Örnek 2: What would you do if… ( Eğer… olsaydı ne yapardın?)

Örnek 3: When would we have time to do that? (Bunu yapmaya ne zaman vaktimiz olur?)

Örnek 4: Who would want to wait in that line? (O sırada beklemeyi kim ister?)

2 – Rica cümlelerinde kullanılır.

Örnek 1: Would you like any tea? (Çay alır mıydınız?)

Örnek 2: Would you like anything else? (Başka bir şey ister ister miydiniz?)

3 – Varsayım cümlelerinde kullanılır.

Örnek 1: If I had a lot of money I would like to own a farm one day. (Eğer bir gün çok param olursa bir çiftlik sahibi olmak isterim.)

Örnek 2: I would love to buy a boat one day. (Bir gün bir tekne satın almak isterim.)

4 – Soru sorarken kullanılır.

Örnek 1: Would you like fries or salad? (Patates kızartması mı, yoksa salata mı almak istersiniz?)

Örnek 2: Would you like to join us tonight? (Bu akşam bize katılmak ister misin?)

“Could”un kullanım alanları şunlardır:

1 – Olasılık ve önerme cümlelerinde kullanılır.

Örnek 1: – Whose journal is this? – It could be Nelly’s journal. (-Bu kimin günlüğü? – Nelly’nin olabilir.)

Örnek 2: – Could “A” be the answer? – Its definitely not “B” or “D”.  (- Cevap “a” şıkkı olabilir mi? – Bilmiyorum ama “c” veya “d” olmadığı kesin.)

2 – Rica cümlelerinde kullanılır.

Örnek 1: Could you please move this box? (Rica etsem şu kutuyu itebilir misin?)

Örnek 2: Could you please pass the paper? (Acaba kağıdı uzatabilir misin?)

Önemli!!!

Could’la sorulan bir soruya yine could’la cevap verirseniz sizden istenilen şeyi yapabileceğinizi ama aslında yapmak istemediğinizi söylemiş olursunuz. Bu sebeple eğer size yöneltilen bir could sorusuna olumlu cevap vermek isterseniz could yerine “can” kullanmanız gerekir.

Olumsuz Örnek: – Could you please move this box? – I could, but I’m really busy right now. (-Rica etsem şu kutuyu itebilir misin? – İletebilirim ama şu anda gerçekten meşgulüm.)

Olumlu Örnek: – Could you please move this box? – Sure, I can. (-Rica etsem şu kutuyu itebilir misin? – Tabii ki iterim.)

Tebrikler, Should, Would ve Could’un kullanım alanlarından birkaçını öğrendiniz! Ancak ne var ki İngilizcede bu üçlünün bundan çok daha fazla kullanım alanı ve görevi mevcut.

Daha fazlası için English Ninjas’ın ana dili İngilizce olan eğitmenleriyle pratik yaparak daha fazlasını öğrenmek isterseniz hemen kaydolun

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *