İngilizce Trafik Levhaları ve Türkçe Açıklamaları

Trafik düzenini ve güvenliğini sağlayan trafik işaretleri, sürücü ve yayaları potansiyel tehlikeler konusunda uyarmak ve diğer yol kullanıcılarının güvenliğini sağlayacak önemli talimatlar vermek için kullanılır. Trafik levhaları, sürücülere ve diğer yol kullanıcılarına değerli bilgiler sağlar. Sizi güvende tutmak için geçerli olan kuralları temsil eder. Ayrıca sürücüler ve yayalar için düzeni koruyan ve kazaları azaltabilen mesajları iletmeye yardımcı olurlar. Trafik kurallarına uymamak ölümle sonuçlanabilen ciddi kazalara yol açabilir. Bu açıdan trafik levhalarının içerdiği uyarıları ihmal etmek tehlikelidir.

Yurt dışı seyahatlerinizde karşılaştığınız levhaları bilmek hem yön bulma, hem de kurallara tam olarak uyma açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, gittiğiniz ülkede araç kullanacaksanız, hız limitleri, yol durumu ve diğer bilgilendirici işaretlerle ilgili İngilizce levhaların ne anlamına geldiğini bilmeniz gerekir. Bu doğrultuda, İngilizce öğrenirken dikkat etmeniz gereken konularda biri de hiç kuşkusuz trafik işaretleri olmalıdır.

Eğer sizde karşılaştığınız İngilizce trafik levhalarının ne anlama geldiğini anlayabilmek istiyorsanız, işte İngilizce trafik levhaları ve Türkçe karşılıkları:

Warning Trafic Signs (Trafik Uyarı İşaretleri)

Trafik uyarı levhaları, potansiyel olarak tehlikeli yol veya trafik koşullarının ortaya çıkması için sürücüleri bilgilendirir. Bu işaretleri genellikle bir kavşağa, dolambaçlı yollara veya ilerideki keskin bir eğriye yaklaşmadan hemen önce görürsünüz. Ana hatlarıyla kırmızı bant ile üçgen şeklinde kolayca tanımlanabilirler.

Trafik uyarı levhalarına (warning trafic signs) dair örnekleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Curve to right: Sağa tehlikeli viraj
 • Double curve: Sağa tehlikeli devamlı virajlar
 • Steep hill upwards: Tehlikeli eğim (çıkış)
 • Steep hill downwards: Tehlikeli eğim (iniş)
 • Road narrows on right/left/both sides: Sağdan/soldan/çift taraftan daralan yol
 • Drawbridge: Açılan köprü
 • Riverbank: Deniz veya nehir kıyısında biten yol
 • Uneven road: Kasisli (engebeli) yol
 • Slippery road: Kaygan yol
 • Loose gravel: Gevşek malzemeli zemin
 • Falling rocks: Gevşek şev
 • Dual carriagevay ends: Çift araba yolu sonu
 • Crossroad: Kavşak
 • Roundabout: Göbek (dönemeç)
 • Junction on bend ahead: Eğilen kavşak
 • Reduce speed now: Şimdi hızını azalt
 • Traffic signals not in use: Trafik işaretleri kullanılmıyor
 • Traffic signals: Trafik işaretleri
 • Slippery road: Kaygan yol
 • Pedestrian crossing: Yaya geçidi
 • School way: Okul geçidi
 • Domestic animals: Ehli hayvanlar geçebilir
 • Wild animals: Vahşi hayvanlar geçebilir
 • Traffic lights: Işıklı işaret cihazı
 • Low-flying aircraft: Alçak uçak uçak (havaalanlarının yakınında bulunur)
 • Two-way traffic: İki yönlü trafik
 • Danger: Dikkat / Tehlike
 • Tunnel ahead: Tünel girişi
 • Level crossing without barier: Kontrolsüz demir yolu geçidi

Regulatory Road Signs (Düzenleyici yol işaretleri)

Bu işaretler sürücülere belirli yollarda neler yapabileceklerini ve yapamadıklarını söyler. Ayrıca bazı yollarda maksimum hız sınırını veya ağırlık ve boy sınırını gösteren işaretler içerir. Bu işaretlerin birçoğu yuvarlak ve kırmızı ile sınırlanmıştır. Düzenleyici işaretler sizi trafik yasaları ve düzenlemeleri hakkında bilgilendirir.

Düzenleyici İngilizce trafik levhaları ve Türkçe açıklamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Yield: Yol ver
 • Stop: Dur
 • No entry: Girişi olmayan yol
 • No entry for vehicles: Taşıt trafiğine kapalı yol
 • No entry for vehicular traffic: Araç girişi yok
 • No cycling: Bisiklet giremez
 • No motor vehicles: Motorlu araçlar giremez
 • No buses: Otobüs giremez
 • National speed limit applies: Ulusal hız limiti geçerlidir
 • Priority over oncoming vehicles: Karşıdan gelene yol ver
 • No lorries: Kamyon giremez
 • No pedestrians: Yaya giremez
 • No horse-drawn vehicles: At arabası giremez
 • No handcarts: El arabası giremez
 • No farm vehicles: Traktör giremez
 • Turn left ahead: Sadece sağa dönüş var
 • Keep left: Soldan gidin
 • Minimum speed: Minimum hız
 • End of minimum speed: Minimum hız sonu
 • No right turn: Sağa dönüş yok
 • No U-turn: U-dönüşü yapılamaz
 • No vehicles vehicle carrying explosives: Belirli miktarlardan fazla patlayıcı madde taşıyan taşıt giremez
 • No vehicles carrying hazardous cargo: Tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez
 • No vehicles wider/taller than indicated: Genişliği/Yüksekliği… metreden fazla olan taşıtlar giremez
 • No overtaking: Öndeki taşıtı geçmek yasaktır
 • No overtaking by trucks: Kamyonlar için öndeki taşıtı geçmek yasaktır
 • Speed limit: Azami hız sınırlaması
 • No horn: Sesli ikaz cihazlarının kullanılması yasaktır
 • Customs: Gümrük
 • End of any restriction: Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu
 • Minimum following distance: Asgari takip mesafesi

Mandatory Traffic Signs (Zorunlu Trafik İşaretleri)

Zorunlu işaretler, belirli bir yol alanını kullanan tüm trafiğin yükümlülüklerini belirlemek için kullanılan yol işaretleridir. Yasaklayıcı işaretlerin aksine, zorunlu işaretler trafikte sürücü ve yayaların yapmaması gerekenden çok ne yapması gerektiğini söyler.

Zorunlu trafik levhaları (mandatory traffic signs) örnekleri şu şekildedir:

 • Right only: Sağa mecburi yön
 • Straight only: İleri mecburi yön
 • Left only: Sola mecburi yön
 • Straight or right/left only: İleri ve sağa/sola mecburi yön
 • Right or left only: Sağa ve sola mecburi yön
 • Right only ahead: İleride sağa mecburi yön
 • Left only ahead: İleride sola mecburi yön
 • Keep right: Sağdan gidiniz
 • Keep right or left: Her iki yandan gidiniz
 • Cycles only: Mecburi bisiklet yolu
 • End cycles only: Mecburi bisiklet yolu sonu
 • Pedestrians only: Mecburi yaya yolu
 • End of pedestrians only: Mecburi yaya yolu sonu
 • Animal rider only: Mecburi atlı yolu
 • And of animal rider only: Mecburi atlı yolu sonu
 • Minimum speed limit: Mecburi asgari hız
 • End of minimum speed limit: Mecburi asgari hız sonu
 • Obligation to put on snow chains: Zincir takmak mecburidir
 • End of obligation to put on snow chains: Zincir takma mecburiyeti sonu
 • Direction for vehicles carrying dangerous goods: Tehlikeli madde taşıyan araçlar için mecburi yön

Informational Traffic Signs (Bilgilendirici Trafik İşaretleri)

Bilgi işaretleri, adından da anlaşılacağı gibi bir tür trafik durumunun başlangıcı (ve sonu) hakkında sürücülere ve yayalara daha fazla bilgi vermek amacıyla kullanılır. Ayrıca, bu yol işaretleri sürücülere hastanelerin, park alanlarının veya otobüs duraklarının nerede bulunacağı hakkında bilgi verir. Ek olarak, size bir sonraki ilçeye veya şehre olan mesafeyi de içerir.

Bilgilendirici İngilizce trafik levhalarına (informational traffic signs) dair örnekleri aşağıda inceleyebilirsiniz.

 • Direction sign: Kavşak öncesi yön levhası
 • Input non-road interchange: Girişi olmayan yol kavşağı
 • Speed limits: Hız sınırları
 • Pedestrian crossing: Yaya geçidi
 • Children crossing: Okul geçidi
 • Highway begins: Otoyol başlangıcı
 • Highway ends: Otoyol sonu
 • Expressway entrance: Motorlu taşıt yolu başlangıcı
 • End of expressway: Motorlu taşıt yolu sonu
 • Stop: Durak
 • Priority over oncoming vehicles: Önceliği olan yön
 • Priority road: Anayol
 • End of priority road: Anayol sonu
 • Tunnel: Tünel
 • Police: Polis
 • Fire department: İtfaiye
 • Hospital: Hastane
 • Regulatory boards: Bölünmüş yol
 • Extrance to controlled parking zone: Kontrollü park alanına çıkış

Parking Signs (Park işaretleri)

Park işaretleri, sürücülerin araçlarını diğer araç ve yaya trafiğini aksatmayacak şekilde park edebilmeleri için kullanılan trafik işaretleridir.

 • No parking: Park etmek yasaktır
 • No stopping: Duraklamak ve park etmek yasaktır
 • Parking: Park yeri

Temporary Roadwork Signs (Geçici Yol Çalışması İşaretleri)

Yol boyunca yapılan inşaat ya da onarımlar inşaat işçileri ve sürücüler için tehlikeli olabilir. Gevşek çakıl, ağır makineler, patlayıcılar, düz olmayan kaldırımlar, yeni asfaltlanmış yollar ve daha fazlası gibi faktörler hareketli trafikte yaralanmalara ve ölümlere yol açabilecek kazalara neden olabilir. Bu doğrultuda, sürücülerin ve yayaların, yol şantiyelerinin tehlikelerinden mümkün olduğunca korunmasını sağlamak için adına yol çalışması levhaları kullanılır. Bu işaretler sürücülere ve yayalara dikkatli olmalarını tavsiye etmekte ve trafiği alternatif bir rotaya yönlendirmeye de hizmet edebilmektedir.

 • Road works: Yol çalışması
 • Traffic hazard ahead: Beklenmeyen bir tehlike var.
 • Loose chippings: Gevşek yol taş sıçrayabilir
 • Slow wet tar: Yavaş kaygan yol
 • Danger construction area: Tehlikeli alan
 • End roadwork sign: Yol çalışmasının sonu

İngilizce öğrenme sürecinizin her anında size destek olan English Ninjas, eğlence ve konforu bir arada sunan İngilizce öğrenme programları ve ana dili İngilizce olan konusunda uzman eğitmenleriyle istediğiniz her an pratik yapmanızı sağlıyor. Siz de İngilizce öğrenmek ya da seviyenizi daha üst seviyelere yükseltmek istiyorsanız, English Ninjas ile hemen tanışın.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *