İngilizcede En Çok Kullanılan 99 Sıfat

Sıfatlar bir kelimeyi her açıdan betimleme yarayan yardımcı kelimelerdir. Sıfatlar yardımıyla tarif edilmek istenen şeyin rengini, boyutunu, desenini, özetle bir her özelliğini anlayabiliriz.

İngilizcede en çok kullanılan 99 sıfatı sizinle paylaşmak istedik. Yanında İngilizce örnekleri ve anlamlarını görebilirsiniz.

 

Adjective Sıfat Example Örnek
 available müsait I am available tomorrow at 11am. Yarın saat 11: 00’de müsaitim.
 bad kötü He gave me a bad look. Bana kötü bir bakış attı.
 best en iyi She is my best friend. O benim en iyi arkadaşım.
 better daha iyi That tastes better with pepper. Biberle daha lezzetli oluyor.
 black siyah I have a black suit. Siyah bir takım elbisem var.
 blue mavi Are your eyes blue? Gözlerin mavi mi?
 central merkezi The soccer field is in the central part of the city. Futbol sahası kentin orta kısmındadır.
 certain emin I am certain you are lying. Yalan söylediğinden eminim.
 clear açık The sky is clear today. Gökyüzü bugün açıktır.
 close yakın The car is close to me. Araba bana yakındır.
 cold soğuk It is cold outside Dışarısı soğuktur.
 common ortak If you come to the common area, we can all meet. Ortak alana gelirsen, hepimiz tanışabiliriz.
 current şimdiki The current time is 5:04pm Şimdiki saat 17:34
 dark karanlık He has dark hair. Koyu saçları var.
 dead ölü This town is dead. There is nothing happening. Bu kasaba öldü. Orada olan hiçbir şey yok.
 democratic demokratik The group is democratic. Everyone has a vote. Grup demokratiktir. Herkesin oyu vardır.
 different farklı This phone is different than other phones. Bu telefon diğer telefonlardan farklıdır.
 difficult zor Waking up early is difficult for me. Erken kalkmak benim için zordur.
 early erken I arrived early and nobody was there. Erken geldim ve kimse yoktu.
 easy kolay That was not a challenge for me. The quiz was easy. Bu benim için bir zorluk yoktu. Sınav kolaydı.
 economic ekonomik The economic principle is hard to understand. Ekonomik prensibi anlamak zordur.
 entire tüm The entire world is watching the world cup. Bütün Dünya,Dünya kupasını izliyor.
 environmental çevresel We are experiencing an environmental disaster. Çevresel bir felaketi deneyimliyoruz.
 federal federal This is not a city law. It is federal and it affects the entire country. Bu bir şehir kanunu değildir. Federaldir ve tüm ülkeyi etkiler.
 final nihai This is your final chance. You can not make the same mistake again. Bu senin son şansın. Aynı hatayı tekrar yapamazsınız.
 financial mali My financial status is good. I have a lot of money in my savings account. Finansal durumum iyidir. Tasarruf hesabımda çok para var.
 fine iyi / ince I am fine thank you. / There is a fine line between adventure and danger. İyiyim. / Macera ve tehlike arasında ince bir çizgi vardır.
 foreign yabancı I don’t know this song. It is foreign to me. Bu şarkıyı bilmiyorum. Bana yabancı.
 free ücretsiz Did you hear? They are giving away free t-shirts at the park. Duydun mu? Parkta ücretsiz tişört veriyorlar.
 full dolu The trashcan is full. Çöp tenekesi dolu.
 general genel This is the general store. You can find everything from soap to candy bars. Bu genel mağazadır. Sabundan çikolataya kadar her şeyi bulabilirsiniz.
 green yeşil The grass is green on our side of the garden. Why is their garden brown? Bahçenin bizim tarafımızdaki çimleri yeşil. Onların bahçeleri neden kahverengi?
 happy mutlu I am happy to see you. You are my best friend. Seni gördüğüme sevindim. Sen benim en iyi arkadaşımsın.
 hard zor It was hard walking for such a long time. I am sweating a lot. Uzun zaman boyunca yürümek zordu. Çok terliyorum.
 hot Sıcak It is too hot outside to be playing basketball. Hava,dışarıda basketbol oynamak için çok sıcak.
 huge Kocaman Did you see that? That guy was carrying a huge pumpkin! Şunu gördün mü? O adam kocaman bir balkabağı taşıyordu!
 human insan Can you be more human? Sometimes it feels like you don’t have emotions. Daha fazla insan olabilir misin? Bazen duyguların yokmuş gibi geliyor.
 important önemli I have an important phone call to make. Please do not disturb me. Yapmam gereken önemli bir telefon görüşmem var. Beni lütfen rahatsız etmeyin.
 international Uluslararası I work for an international company. I visited the Amsterdam branch last week. Uluslararası bir şirket için çalışıyorum. Geçen hafta Amsterdam şubesini ziyaret ettim.
 large büyük You have a couch and it looks very comfortable. Kanepen var ve çok rahat görünüyor.
 late geç Where were you? The time is getting late. Neredeydin? Zaman geç kalıyor.
 left sol The left side of my foot hurts. Ayağımın sol tarafı ağrıyor.
 legal yasal Are you sure that is legal? I don’t think you should throw your cigarette on the ground. Bunun yasal olduğuna emin misin? Sigaranı yere atman gerektiğini düşünmüyorum.
 likely muhtemelen It is likely that we will go to the movies tonight. Will you join us? Muhtemelen bu gece sinemaya gideceğiz. Bize katılacak mısın?
 little küçük I will have only a little. I am not very hungry. Sadece biraz alacağım.Çok aç değilim.
 local yerel I am enjoying this wine. Is it local to the area? Bu şarabın tadını çıkarıyorum. Bölgede yerel mi?
 long uzun It took a long time for me to build this house. Bu evi inşa etmem uzun zaman aldı.
 low düşük The chances of me doing that are low. I don’t like running. Bunu yapma şansım düşük. Koşmayı sevmiyorum.
 main ana Welcome to the main conference room. Ana konferans salonuna hoş geldiniz
 major majör There is a major problem here. You can’t keep coming late. Burada büyük bir sorun var. Geç gelmeye devam edemezsin.
 medical tıbbi I am having a medical emergency. I cannot come to work today. Tıbbi bir acil durum yaşıyorum. Bugün işe gelemem.
 military askeri They have a strong military presence in the Middle East. Orta Doğu’da güçlü bir askeri varlıkları var.
 national Ulusal Did you watch the national team play yesterday? We had a match with Brasil. Dün milli takım maçını izlediniz mi? Brezilya ile bir maçımız vardı.
 natural doğal I like natural colors. The neon shirt you’re wearing is not my style. Doğal renkleri severim. Giydiğin neon gömlek benim tarzım değil.
 nice Güzel This is a very nice park. I am enjoying myself. Bu çok güzel bir park. Kendimden zevk alıyorum.
 only sadece You can have only one of the toys. Oyuncaklardan sadece birine sahip olabilirsin.
 open açık Excuse me. Is your store open for business? Affedersiniz. Mağazanız alış-verişe açık mı?
 past geçmiş It looks like a building from the past. This is an old building correct? Geçmişten bir binaya benziyor. Bu eski bir bina doğru mu?
 personal kişiye özel Can you give me some privacy? I am having a personal phone call. Bana biraz mahremiyet verir misin? Kişisel bir telefon görüşmesi yapıyorum.
 physical fiziksel The problem I have is physical. I am unable to move my finger. Sahip olduğum sorun fizikseldir. Parmağımı hareket ettiremiyorum.
 political siyasi What is your country’s political situation? When is your next election? Ülkenizin politik durumu nedir? Bir sonraki seçimin ne zaman?
 poor fakir This is a poor area of my city. Burası benim şehrimin fakir bir bölgesidir.
 popular popüler This music is popular in Europe, but not so in the United States. Bu müzik Avrupa’da popülerdir, ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde o kadar değildir.
 possible mümkün Is it possible for me to visit you tomorrow? Yarın seni ziyaret etmem mümkün mü?
 private özel This is private property. You are not allowed to come here. Bu özel mülktür. Buraya gelmenize izin yok.
 public halka açık This park is for the public. We want everyone to use it and enjoy the green area. Bu park halka açıktır. Herkesin kullanmasını ve yeşil alanın tadını çıkarmasını istiyoruz.
 ready hazır Are you ready to work out? It’s time for fitness! Çalışmaya hazır mısın? Fitness zamanı!
 real gerçek Is what you are saying real? It doesn’t sound like the truth. Söylediğin gerçek mi? Gerçek gibi gelmiyor.
 recent son The recent events are in the news. Yes, it just happened yesterday. Son olaylar haberlerde. Evet, daha dün oldu.
 red kırmızı Do you like my red hat? Kırmızı şapkamı beğendin mi?
 religious dini No, my family is not very religious. We do not celebrate this holiday. Hayır, ailem çok dindar değildir. Biz bu tatili kutlamayız.
 right sağ The right side of the of screen is broken. Ekranın sağ tarafı kırılmış.
 serious ciddi Please take this test seriously. You should be concerned about your grades. Lütfen bu testi ciddiye alın. Notlarınız hakkında endişelenmelisiniz.
 short kısa That was a short ride. I thought it would take 2 hours to drive here. Kısa bir yolculuktu. Buraya araba sürmenin 2 saat alacağını düşündüm.
 significant önemli The events that have taken place are significant and they will not be forgotten. Gerçekleşen olaylar önemlidir ve unutulmayacaktır.
 similar benzer Hey where did you buy that skateboard? My cousin has a similar one. It has the same colors. Hey, o kaykayı nereden aldın? Kuzenimin de bir benzeri var. Aynı renklere sahip.
 simple basit This piece of art has a simple design with only 3 colors. Bu sanat eseri sadece 3 renk ile sade bir tasarıma sahiptir.
 single tek This is the single piece of information you need. Nothing else matters. İhtiyacımız olan tek bilgi parçası budur. Bundan başka hiç bir şeyin önemi yoktur.
 social sosyal She is very social and has many friends. Çok sosyal biri ve bir çok arkadaşa sahip.
 special özel There is nothing special about this piece of glass. It looks like every other one I have seen. Bu cam parçasının özel bir özelliği yok. Diğer gördüklerime benziyor.
 strong kuvvetli That person is very strong. Did you see how much weight they were lifting? Bu kişi çok güçlü. Ne kadar ağırlık kaldırdıklarını gördün mü?
 sure emin I am sure this is the correct place. Bunun doğru yer olduğundan eminim.
 traditional geleneksel His beliefs are very traditional. He is not a modern person. İnançları çok geleneksel. O modern bir insan değil.
 true DOĞRU What you are reading in the news is not always true. Haberlerde okuduğunuz her zaman doğru değildir.
 various çeşitli We have various flavors for this ice cream. There are over 20 types. Bu dondurma için çeşitli lezzetlerimiz vardır. 20’den fazla çeşidi vardır.
 white beyaz The color of the building is white. Binanın rengi beyazdır.
 whole bütün I have the whole set. Not just one piece. Bütün sete sahibim. Sadece bir parçaya değil.
 wrong YANLIŞ You are wrong. There are 7 colors in the rainbow. Hatalısınız. Gökkuşağında 7 renk vardır.
 young genç These young people are our future. They have new ideas for the future. Bu genç insanlar bizim geleceğimizdir. Onların,gelecek için yeni fikirleri vardır.
American Amerikan He is very American. Did you hear how loud he spoke? O çok Amerikalı. Ne kadar yüksek sesle konuştuğunu duydun mu?
big büyük This is a big car. Are you sure it can squeeze into that small parking space? Bu büyük bir araba. O küçük park yerine sıkışabileceğinden emin misin?
cultural kültürel This is Turkish cultural music. It is not modern like the electronic music you hear today. Bu, Türk kültürel müziğidir. Bugün duyduğunuz elektronik müzik gibi modern değildir.
good iyi This is good food. I love eating here. Bu iyi yemektir. Burada yemeyi seviyorum.
great harika That is a great picture of you. Bu,senin harika bir fotoğrafındır.
high yüksek That building is very high. I can’t see the top floor! Bu bina çok yüksek. En üst katı göremiyorum!
new yeni Are those new? I haven’t seen you wear them before. Bunlar yeni mi? Onları daha önce giydiğini görmedim.
old eski No, these are old. I have not worn them before. Hayır, bunlar eski. Onları daha önce giymedim.
other diğer I have to come the other way. The road is blocked on my usual route. Diğer tarafa gelmeliyim. Yol benim normal rotamda kapalı.
small küçük Your writing is very small. I can not read it clearly. Yazıların çok küçük. Ben açıkça okuyamıyorum.

 

Aşağıdaki butona tıklayarak 7/24 yüzlerce eğitmene erişebilirsin ve görüntülü İngilizce konuşmaya başlayabilirsin.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *