İngilizcede Kullanılan 15 Hintçe Kelime

İngilizce nedir? İngilizce bir dildir ve tüm diller gibi İngilizce de tarih boyunca diğer dillerle iç içe olarak günümüze gelmiştir. Bu sebeple İngilizce öğrenme, aslında sanıldığı gibi yalnızca tek bir dil öğrenmek değildir. Günümüzde kullanılan hiç beklemediğiniz İngilizce kelimelerin ve İngilizce cümlelerin kökeni, modern veya eski birçok farklı dile dayanmaktadır. Bu dillerden biri de Hintçedir.

Tarihte İngiltere’nin sömürge ve koloni olarak kullandığı Hindistan dil ve kültür açısından son derece zengin bir coğrafya olduğunu İngilizceye kattıklarıyla bir anlamda kanıtlamaktadır. Hintçe kökenli kelimeler 17. yüzyıldan bu yana İngilizcenin içinde önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle Hindistan’ın 19. yüzyılda İngiltere’nin bir sömürgesi olduğu dönemde Hintçeden İngilizceye geçen bu kelimeler için aslında bir anlamda Hindistan’ın dünyayı fethettiği de söylenebilir.

Hindistan’da konuşulan 30 dil ve yüzlerce aktif lehçeden İngilizceye geçen ve günlük İngilizce konuşmalarda da sıklıkla rastlayabileceğiniz 15 kelime.

1 – Shampoo (Şampuan)

 

 

 

 

 

Hintçeden İngilizceye 18. yüzyılda geçen “shampoo” kelimesi, Hintçede sıkmak, yoğurmak veya masaj yapmak anlamlarına gelen “champo” kelimesinden türemiştir.

2 – Thug (Haydut)

 

 

 

 

 

Hintçede hırsız veya düzenbaz anlamlarına gelen “thag” kelimesinden türeyen “thug” kelimesi İngilizceye 19. yüzyılın başlarında girmiştir.

3 – Bungalow (Tek katlı tahta ev)

Türkçede de bungalov olarak kullanılan ve tahta ev anlamına gelen bu kelime, esasen 17. yüzyıl Bengalcesinde Avrupa’dan gelen yerleşimcilerin inşa ettiği tek katlı evlere verilen isimdir. Hintçedeki “bangla” yani “Bengal’e ait olan” kelimesinden İngilizceye geçmiştir.

4 – Cushy (Rahat)

Hintçe ve Urducada hoş, güzel anlamlarına gelen “kushi” ve “khush” kelimelerinden ortaya çıkan “cushy”, resmi olmayan veya rahat anlamlarına gelmektedir. Bu kelimenin İngilizceye 1. Dünya Savaşı esnasında geçtiği tahmin edilmektedir.

5 – Cash (Nakit, peşin para)

 

 

 

 

 

İngilizcedeki “cash” kelimesi, Hindistan’da kullanılan dillerden biri olan Tamilcede bir çeşit madeni paraya verilen isim olan “kāsu” ve Sanskritçede bir ağırlık ölçüsü olan “karša” kelimelerinden türemiştir. Bu kelime İngilizceye Güney Hindistan Şirketi vasıtasıyla girmiştir.

6 – Pukka (Gerçek, hakiki)

İngiliz İngilizcesi argosunda gerçek ve hakiki anlamlarına gelen “pukka” kelimesi, Hintçe bir terim olan ve pişmiş, olgunlaşmış anlamlarına gelen “pakkā” kelimesinden İngilizceye geçmiştir. Özellikle İngiliz televizyonlarının ünlü bir siması olan Jamie Oliver tarafından sıkça kullanıldığı için popülerlik kazanmıştır.

7 – Chukka

Birleşik Krallık ve Hindistan arasındaki güçlü sportif bağı temsil eden kelimelerden biri olan “chukka”, Hintçedeki “cakkar” kelimesinden türemiştir ve poloda her biri yedi buçuk dakika süren periyotlara verilen addır.

8 – Chutney (Hint turşusu)

Meyve, sirke, baharatlar ve şeker kullanılarak yapılan bir çeşit Hint lezzetine verilen ad olan “chutney”, Hintçede de aynı anlama gelen “chatni” kelimesinden türemiştir ve 19. yüzyılda İngilizceye girmiştir.

9 – Cot (Beşik)

 

 

 

 

 

Hintçede karyola ve hamak anlamlarına gelen “khat” kelimesinden İngilizceye 17. yüzyılın ortalarında giren “cot” kelimesi, beşik anlamına gelmektedir.

10 – Juggernaut (Ezici güç)

İngilizcede ezici güç veya büyük kamyon anlamlarında kullanılan bu kelimenin kökeni, özel günlerde Hindu heykellerini taşımaya yarayan dev tekerlekli aracın Sanskritçe ismi olan “Jagannātha” kelimesinden gelmektedir.

11 – Pyjamas (Pijama)

 

 

 

 

 

Hindistandaki Avrupalı yerleşimcilerin giydikleri rahat uyku giysilerine verdikleri isim olan “pyjamas” (pijama) kelimesinin kökeni, Hintçedeki “pay” (bacak) ve “jamah” (giysi) kelimelerinin bileşimi olan “payjama”dır.

12 – Sorbet (Şerbet)

Günümüzün batılı içeceklerinden biri olan “sorbet”, meyve ve çiçek yapraklarından yapılan geleneksel bir içecek olan Urduca, Hintçe ve Arapçadaki “sharbat” kelimesinden türemiştir.

13 – Cashmere (Kaşmir)

 

 

 

 

 

Kaşmir Keçisi’nden alınan yünle üretilen bir çeşit kumaşın adı olan “cashmere” kelimesi, aslında Hindistan’da bu keçilerin yaşadığı yer olan “Kashmir” eyaletinin adının yanlış hecelenmesi ile İngilizceye girmiştir.

14 – Avatar

İlk kez Hinduizm’de insan, süper insan veya hayvan formuna girmiş tanrıları tanımlamak için kullanılan bu Sanskritçe kelime, günümüz İngilizcesinde sanal gerçeklik veya sanal ortamlarda bir kullanıcıyı temsil eden görsellere verilen addır.

15 – Swastika (Gamalı haç)

1935’te Nazi’lerin simgesi haline gelmiş gamalı haç, aslında çok daha eski ve ilkel Hint dinlerinin bir sembolüdür. Sanskritçedeki “su” (good) ve “asti” (it is) kelimelerinin bileşimi olan “svastika” kelimesinden İngilizceye girmiştir.

Yukardaki bu 15 kelime, Hintçeden İngilizceye geçmiş pek çok kelimenin yalnızca küçük bir örneğidir. Tarihsel yakınlık sebebiyle Hintçenin bir anlamda kardeş dili olan İngilizce gelecekte de hiç kuşkusuz Hintçeden kelimeler almaya devam edecektir.

Öğrendiğiniz tüm yeni İngilizce kelimelerin kökenlerini ve anlamlarını, English Ninjas’ın anadili İngilizce olan eğitmenleriyle yapacağınız İngilizce konuşma pratiği esnasında tartışarak öğrenebilir ve İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.

Hemen kaydolarak eğitmenlerimizle pratik yapmaya başlayın, İngilizceniz için harekete geçin!

Referanslar:

Kaynak 1Kaynak 2Kaynak 3

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *