15 İngilizce Kelimenin Kökeni

İngilizce, öğrenmesi zor bir dil olmasa da, içerdiği kelimelerin kökenleri ve anlamları açısından oldukça zengin ve değişken bir dildir.

Gelin, günlük hayatta İngilizcede sıklıkla kullanılan 15 kelimenin daha önce hiç duymadığınız kökenlerine bir göz atalım.

1. Squirrel (Sincap)

 

 

 

 

 

İngilizcedeki Squirrel (Sincap) kelimesi, Yunancada “Gölge Kuyruk” anlamına gelen “skiorous” kelimesinden gelmektedir.

2. Awkward (Ters, aksi, garip)

Bu kelimenin kökeni, eski Nors dilinde “ters dönmüş” anlamına gelen “afugr” kelimesinden gelmektedir.

3. X

 

 

 

 

 

Oxford English Dictionary’nin (OED) araştırmasına göre; “x” ilk kez 1763’te natüralist Gilbert White’ın yazdığı bir mektupta öpücüğü temsil etmek için kullanılmıştır.

4. Corridor (Koridor)

 

 

 

 

 

Eminiz ki sizin anne babanız da size evin koridorunda koşmamanız gerektiğini bin kere söylemiştir. Halbuki İngilizcedeki “corridor” ve Türkçedeki “koridor”, Latince “koşu alanı” manasını taşıyan “currere” kelimesinden gelmektedir. Bu kelimenin modern binalardaki uzun geçitleri adlandırmak için kullanılması ise 19. yüzyılın başlarına dayanmaktadır.

5. Sarcasm (İğneleme, dokundurma)

Bu sözcük Yunancada “eti parçalamak, kesmek” manasına gelen “sarkazein” kelimesinden gelmektedir.

6. Clue (İpucu)

 

 

 

 

 

“Clue” asıl olarak “ball of thread (iplik yumağı)” manasına gelmektedir. Kelimenin günümüzdeki kullanımı ise “birinin ipi izleyerek bir labirentten çıkabileceği” fikrinden gelmektedir.

7. Doubt (Kuşku, şüphe)

Latince “duo” (iki) kökeninden gelen “dubitare” (sorgulamak, tereddüt etmek, iki şey arasında seçim yapmak zorunda kalmak) fiiline dayanmaktadır. İngilizceye okunuşu Fransızcadan, yazılışı Latinceden geçtiği için yazılırken kullanılan “b” harfi, okunurken kullanılmaz.

8. Computer (Bilgisayar)

Computer (bilgisayar) kelimesi 1613 yılından itibaren bir kişiden, 1869’dan itibaren bir makineden ve 1946 yılından beri de elektronik aletlerden bahsetmek için kullanılmaktadır.

9. Daisy (Papatya)

 

 

 

 

 

Gündüzleri açan ve geceleri karanlıkta kapayan “Daisy (papatya)”, “Day’s Eye (günün gözü)”ın kısaltmasıdır.

10. Karaoke

Dilimizde de aynı şekilde kullanılan bu kelime aslında Japoncadan gelmektedir. “Empty Orchestra” (boş orkestra) manasına gelen kelime, amatör şarkıcıların yaptığı playbackleri tanımlamak için kullanılır.

11. Lemon (Limon)

 

 

 

 

 

Bu kelime ilk kez 1420’de bir gümrük belgesinde ortaya çıkmıştır. Kelimenin etimolojik kökeni Orta Doğu’ya kadar uzanmaktadır.

12. Robot

Robot kelimesi ilk kez 1920’de Çek yazar Karel Čapek’in R.U.R. adlı tiyatro oyununda, bir fabrikada çalışan yapay işçileri tanımlamak için kullanılmıştır.

13. Serendipity (Şans, şans eseri)

Bu kelime İngilizceye, bir Pers masalı olan Serendip’in Üç Prensesi’nden gelmektedir. Masalda adı geçen Serendip ise Sri Lanka’dır.

14. Juggernaut (Büyük kamyon, durdurulamayan güç)

İngiliz İngilizcesinde “büyük kamyon” anlamında da kullanılan bu sözün kökeni Sanskritçeden gelmektedir. Kelime, bir Hint tanrısı olan Krishna’nın isimlerinden biridir.

15. Piano (Piyano)

 

 

 

 

 

Bu kelime İtalyancada alçak-yüksek ses anlamına gelen “pianoforte”den gelmektedir.

Siz de birbirinden ilginç İngilizce kelimeler öğrenmek ve İngilizce konuşmanızı geliştirmek isterseniz English Ninjas’a üye olup ana dili İngilizce olan eğitmenlerle pratik yapmaya başlayabilirsiniz.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *