Kolay İngilizce Cümleler Kurmak

İngilizce Cümleler Kurmanızı Kolaylaştıracak 5 İpucu

Elbette İngilizce gramer ilk bakışta size karmaşık gelebilir. İngilizce cümleler kurmak için birçok kural ve bu kuralların bir o kadar da istisnaları vardır. Ancak temelde, birçok İngilizce cümle aynı yapıya sahiptir ve aynı ana kurallara dayanarak kurulur. Bu en temel yapıya da “declarative sentece” (bildirme cümlesi) adı verilir.

İngilizce konuşma becerisini geliştirmeye çalışırken belki de birçok kişinin korkulu rüyası olan “cümle kuramama” sorununun aslında çok basit ipuçlarıyla minimuma indirilebileceğini biliyor muydunuz? İşte “İngilizce Cümleler Kurmanızı Kolaylaştıracak 5 ipucu”:

1 – Cümlenin öğelerini doğru sırayla kullanmaya çalışın İngilizce bir cümle kurarken en sık kullanılan sıralama; özne (subject), fiil (verb) ve eğer varsa nesnedir (object).

Örnek: Steve kicked the ball. – Steve (özne) kicked (fiil) the ball (nesne)

Bu örnekte görüldüğü gibi, aslında İngilizcede bir cümle kurmak aslında son derece basit. Bu yapıyı hatırlamanızı sağlamak için kendinize bir örnek oluşturun ve bu örnekte özneye tanıdığınız birini, fiil ve nesneye de bu kişinin sıklıkla yaptığı bir eylemi koyun. İngilizce cümle kurma pratiğinizi bu şekilde yapmanız size fayda sağlayacaktır.

2 – Cümlenin ögeleri her zaman tek birer kelimeden oluşmaz; özne, fiil ve nesne bazen birden çok İngilizce kelimeden meydana gelebilir. Bu yüzden bir cümleye bakarken yalnızca kelimelere değil cümle yapısının tamamına konsantre olun.

Örnek: People who practice a lot get higher scores. –  People who practice a lot (özne), get (fiil), higher scores (nesne)

Bu örnekteki cümlenin öznesi olan “people who practice a lot” birden fazla kelimeden meydana gelmiştir. İngilizcede bu tip özneler “subject phrase” (özne tümcesi) veya “predicate” (yüklemcil ad) olarak adlandırılır.

3 – İngilizce cümlelerde iki çeşit nesne bulunur. Çift nesne içeren İngilizce cümleler de ikiye ayrılır:

  • Direct (doğrudan): nesne ve özne birbiriyle doğrudan bağlıdır.
  • Indirect (dolaylı): nesnenin özneyle olan bağlantısı daha zayıftır.

Örnek 1:  I bought some flowers for my mother

Bu örnekteki cümlede “flowers” bir direct nesne ve “ my mother” bir indirect nesne. Bu örnekteki indirect nesne cümlenin sonunda kullanıldığı için önüne bir preposition (edat) gelmektedir.

Örnek 2: I bought my mother some flowers

İlk örnekle karşılaştırdığımız zaman, bu cümledeki “direct” ve “indirect” nesnelerin yerlerinin değiştiğini görüyoruz. Eğer bir cümlede direct nesne sonda yer alıyorsa öncesinde edat kullanılmaz.

4 – Bileşik İngilizce cümleler de aynı yapıyla kurulur, ancak tek farkı bunu iki kez tekrar ederler. İngilizce bir bileşik cümle iki cümlecikten/kısımdan meydana gelir. Aşağıdaki örnekte göreceğiniz gibi, aynı yapıyla kurulan iki cümlecikten meydana gelen bir bileşik cümle bağlaç ile birbirine bağlanır.

Örnek: I cooked dinner and my father bought some drinks.

Bu örnekte görüldüğü gibi and (ve) bağlacıyla birbirine bağlanan “I cooked dinner” ve “my father bought some drinks” cümleleri aynı öge sıralamasıyla subject+verb+object şeklinde kurulmuştur.

5 – Elbette tüm İngilizce cümleler tek bir yapıda kurulmaz. Bunun dışında İngilizce konuşma veya gramer pratiği yaparken, “the passive voice” (edilgen yapı) ile kurulan daha komplike cümleler de elbette karşınıza çıkacaktır. Ancak bu durumdan da korkmanıza veya çekinmenize gerek yok. Bildirme cümleleri günlük hayatta kullanacağınız İngilizce için son derece yeterlidir ve bir kez bu tip cümlelerin yapısına aşina olduğunuzda daha karmaşık cümle yapıları üstünde pratik yapmaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda öğrendiklerinizi ve daha fazlasını gerçek hayatta pratiğe dökmek ister misiniz? English Ninjas’ın ana dili İngilizce olan eğitmenleriyle 7/24 pratik yapabilirsiniz.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *