Öğrenmeniz Gereken İngilizce Dış Ticaret Terimleri

Günlük hayatta kullandığınız İngilizcenin yanı sıra bir de iş İngilizcesi (veya mesleki İngilizce) vardır ki bu dildeki yetkinliğinizi ilerletmeniz için eğitiminizde veya kariyerinizde bir noktada mutlaka ona başvurmanız gerekecektir. İş İngilizcesinin zengin bir dalı da dış ticarettir. Bu daldaki isimler ve terimler bildiğiniz gündelik kalıpların epey dışındadır ve hepsine birden dış ticaret İngilizcesi denir.

Kafanızda şimdiden soru işaretleri oluşmaya başladı değil mi? Dış ticaret İngilizcesi elbette bir günde öğrenilip bitirilecek bir konu değil ama temel sorularınızın cevaplarını bu yazıda ve kapsamlı bir terim listesini de yazının sonunda bulabilirsiniz.

İhracat mı İthalat mı?

İlk olarak öğrenmeniz gereken terimler tabii ki yapılacak iş konusuyla ilgilidir. Yurt dışından bir mal alınacaksa ithalat yani “import”, mal gönderilecekse ihracat yani “export” yapmış olursunuz. Bu durumda malı ihraç eden firmaya ihracatçı yani “exporter”, ithal eden firmaya da ithalatçı yani “importer” denir. Her iki işlemi de gerçekleştirmek için iki taraf arasında birtakım yazılı anlaşmalar ve gümrük işlemlerinin gerçekleşeceği resmî evraklar olacaktır.

Bu evraklarda gönderen firma “forwarder” ya da “consignor” olarak, alıcı firma da “consignee” olarak anılır. Günlük hayatınızdaki İngilizce terimlerle birebir çevirisi olmayan bu kelimeler ticaret hayatında büyük yer tutar. Dış ticaret işlemlerinde her şey konşimentoyla, yani bir taşıma senedi düzenlenmesiyle başlar. Konşimentonun İngilizce karşılığı “bill of lading” şeklindedir ve ticari mallara “commercial products” yerine “commodity” ya da “goods” denir. Konşimento üzerinde başlıca gönderici ve alıcı firma isimleri, “agent” yani acente ismi, “loading location” yani malların yükleneceği yükleme yeri varsa “transshipment” yani aktarma yeri ve son olarak “destination” yani varış yeri bilgileri yer alır.

Ticari Mal Sınıfları ve Proforma Fatura

Dış ticaret mevzuatında her ticari malın bir sınıf kodu vardır ve bu koda “tariff code” denir. Gümrük evrakları düzenlenirken ticari malların sınıfı çok önemlidir çünkü fatura işlemleri ve vergilendirme bu kod üzerinden yapılır. Bu aşamada öğrenmeniz gereken bir başka önemli kelime “freight charge” yani navlun ücretidir. Navlun ücreti diğer anlamıyla taşıma ücretidir. Bu ücret alıcıya ya da satıcıya ait olabilir. Eğer ürünler navlun ücreti ödenmeden taşınacaksa “non-freight” yani navlunsuz ibaresini kullanmanız gerekecektir.

Gümrük evrakları hazırlanırken öğrenmeniz gereken bir diğer önemli kelime de “proforma invoice” yani proforma faturadır. Proforma fatura alıcıyla satıcı arasında yapılan ön anlaşmadır ve mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir. Bu noktada işinize yarayacak diğer terim de “commercial invoice” yani ticari fatura olacaktır. Ticari fatura iki firma arasındaki anlaşmayı kesin hatlarıyla çerçeveleyen fatura şeklidir. “Tax” yani vergi, bu bölümde sıkça karşınıza çıkacak bir kelimedir. “Customs” yani gümrük ve “custom tax” gümrük vergisi de işinizi yaparken mutlaka ezberinizde olmalıdır. Eğer ürünler gümrük vergisinden muaf ise bu durumda “customs free” ibaresi kullanılır.

Ödeme Şekilleri Kaça Ayrılır?

Dış ticaret protokollerinde diğer bir önemli konu ise ödeme şekilleridir. Peşin ödeme her iki taraf için de en garantili ödeme şeklidir ve “cash in advance” olarak ifade edilir. Peşin ödemenin de çeşitleri vardır. Ürün siparişlerinin verildiği gün yapılan ödemeye “cash with order”, siparişin verilip teslimat için hazırlandığı dönemde yapılan ödemeye de “cash before delivery” denir. Peşin ödeme kısaca T/T olarak ifade edilir ve banka yoluyla yapılır. Bir de alıcı firmanın çalıştığı bankayla anlaşarak kredili olarak yapılan ödeme şekli vardır; bunun da İngilizce karşılığı “letter of credit” şeklindedir ve ticari yazışmalarda L/C olarak kısaltılır.

Diğer bir önemli gümrük evrakı da çeki listesi, İngilizce karşılığıyla “packing list”tir. Çeki listesi, tam olarak hangi ürünlerden kaç adet gönderilecek, bu ürünlerin içeriğinde neler olacak gibi, ticari mallara ilişkin hazırlanan detaylı bir ürün listesidir.

Ticaret dili günlük kullandığımız İngilizce dilinden biraz farklıdır fakat kullandıkça onu öğrenebilir ve kolayca hatırlayabilirsiniz. Yukarıdaki örnekler ışığında dış ticaret hayatınızda karşınıza çıkabilecek 100 İngilizce kelimenin ve kalıbın listesine aşağıdan göz atabilirsiniz. Yeni kelimeleri öğrenirken şu da aklınızda olsun; bu kelimeleri günlük hayatınızda rahatlıkla adapte etmeniz mümkün, özellikle de ticaretle ilgileniyorsanız.

Sık Kullanılan İngilizce Dış Ticaret Terimleri 1

 • Exporter: Malı ihraç eden. İhracatçı.
 • Importer: Mali ithal eden. İthalatçı.
 • Consignor: Gönderici.
 • Consignee: Alıcı.
 • Notify: İhbar
 • Agent: Acente
 • Loading location: Yükleme yeri
 • Transshipment: Aktarma
 • Destination: Varış
 • Complete: Tam
 • Partial: Kısmi
 • Shipment sequence number: Gönderi sıra numarası
 • Co-load: Ek yükleme
 • Freight charge: Navlun ücreti
 • Volume: Hacim
 • Order no and date: Sipariş numarası ve tarihi
 • Tariff: Tarife
 • Container: Konteyner
 • Position no: Pozisyon numarası
 • Truck freight: Çekici yükü
 • Air freight: Hava yükü
 • Vessel name: Gemi adı
 • Mother vessel: Ana gemi
 • Feeder vessel: Aktarma gemisi
 • Line: Hat
 • Total pcs: Toplam parça sayısı
 • Full Container Load (FCL): Tam Konteyner Yükleme
 • Less Container Load (LCL): Kısmi Konteyner Yükleme
 • Irrelevant cost: Geçersiz maliyet
 • Joint cargo: Birleştirilmiş kargo
 • Liner: Tarifeli sefer yapan gemi
 • Dimension: Boyut
 • Dangerous carry: Tehlikeli taşıma
 • Loading instruction: Yükleme talimatı
 • Seal no: Mühür no
 • Supplementary Policy: Zeyilname
 • Tare: Dara
 • Policy: Poliçe
 • Domestic damage data: Yurt içi hasar bilgileri
 • Foreign damage data: Yurt dışı hasar bilgileri
 • By order of: …in emriyle
 • Cash against goods: Mal mukabili ödeme
 • Packing list: Çeki listesi
 • Clean bill of lading: Temiz konşimento
 • Clause bill of lading: Kısırşı konşimento
 • Multimodal transport: Karma taşımacılık
 • Commodity: Eşya, meta
 • Tax: Vergi
 • Customs free: Gümrük vergisinden muaf
 • Customs endorsement: Gümrük kabulü
 • Dead freight: Yüklenemeyen yük için ödenen navlun ücreti
 • Deadline: İşin tamamlanması için son gün
 • Release: Aracın bekleme alanından çıkması
 • Door to door: Yüklenme yerinden alıcının adresine teslim
 • Customs endorsement: Gümrük kabulü
 • Durable goods: Dayanıklı mallar
 • Duration: Süre
 • Duty free: Gümrük vergisinden muaf
 • En route: Seyir halinde (Araç)
 • Movement certificate: Dolaşım belgesi
 • Customs: Gümrük
 • Non-freight: Navlunsuz
 • Offer: Teklif
 • Original document: Asıl nüsha
 • Overheads: Genel masraflar veya sabit giderler
 • Place of delivery: Teslim yeri
 • Profit: Kar
 • Loss: Zarar
 • Debit: Borç

Sık Kullanılan İngilizce Dış Ticaret Terimleri 2

 • Proforma invoice: Proforma fatura
 • Audit: Denetim
 • Reduction of tax: Vergi indirimi
 • Restricted shipment: Kısıtlı gönderi (örneğin tehlikeli madde taşıma)
 • Revocation: Fesih
 • Rool on rool: Yük ve araç taşıyan gemi seferleri
 • Settlement date: Ödeme tarihi
 • Stale bill of lading: Bayat konşimento (bankaya verilmesi 21 günü geçen konşimento)
 • Storage: Depolama
 • Demurrage: Bekleme süresi
 • Terms of payment: Ödeme koşulları
 • Operation: Operasyon
 • Issuing bank: Akreditifi açan banka
 • Anti-dumping duty: Anti-damping vergisi
 • Identical goods: Fiziksel olarak aynı eşyalar
 • Capital in kind: Ayni sermaye
 • Counter purchase: Bağlı muamele
 • Export without returns: Bedelsiz ihracat
 • Declaration: Beyan
 • Declarant: Beyan Sahibi
 • Stamp tax: Damga vergisi
 • Foreign trade corporation: Dış ticaret sermaye şirketi
 • Bulk items: Dökme eşya
 • Transport loading gauge: Gabari
 • Groupage: Grupaj
 • Letter of carriage: İrsaliye
 • Appeal: İtiraz
 • Quota: Kota
 • Current value: Rayiç bedel
 • Bartering: Takas
 • Registration: Tescil
 • Obsolete good: Yatık mal

Kelimeleri öğrenmeye çalışıyor fakat pratik yapacağınız bir yer bulamıyorsanız, bu konuda uzmanlaşmış ve ana dili İngilizce olan English Ninjas eğitmenleriyle günün sizin belirlediğiniz saatlerinde istediğiniz kadar pratik yapabilirsiniz. Görüşmelerinizi sesli, görüntülü ya da yazılı olarak yapabilme özgürlüğüyle dış ticaret İngilizcesini öğrenmenin keyfini yaşayın.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *