Sıkça Yapılan 8 İngilizce Gramer Hatası

Sıkça Yapılan 8 İngilizce Gramer Hatası

İngilizce grameri öğrenmek, İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenen biri için belki de İngilizce öğrenmenin en zorlu kısmıdır. Ancak İngilizce gramerden korkmanıza gerek yok. İngilizce öğrenmenin her evresinde olduğu gibi pratik yapmak her şeyin çözümü olacaktır.

İngilizce gramer, Türkçe gramere göre nispeten daha basit olsa da ana dili İngilizce olanlar bile zaman zaman İngilizce gramer hataları yapabiliyor. İşte biz de bu yazıda size tüm dünyada hem İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenenler hem de ana dili İngilizce olanların sıkça yaptığı İngilizce gramer hatalarını ve bunların doğrularını göstereceğiz.

 

1 – Jeans, pants, shorts, scissors ve glasses

 

Jeans, pants, shorts, scissors ve glasses isimleri diğer isimlere göre özeldir. Her ne kadar bu adlardan her biri birer “tekil” cisme karşılık gelse de bu adların başına diğer tekil adların başına konulan “a” artikeli (tanımlık) gelmez. Bunun yerine ya article kullanılmaz ya da “a pair of” (bir çift) sözcüğü kullanılır. Eğer bu cisimlerin birkaç tanesinden bahsetmek isteniliyorsa “two/three/four etc. pair of _____.” Şeklinde kullanılır.

Yanlış: I wore a jeans.

Doğru: I wore jeans. / I wore a pair of jeans.

2 – Such as, like

 

Bir konuda konuşurken veya yazarken örnek vermek istiyorsanız “such as” veya “like” kullanılmalıdır. Burada yapılan hata ise çoğu zaman kişilerin yalnızca “as” kullanmasıdır. “such as”, “like”a göre daha resmidir.

Yanlış: He loves team sports as football.

Doğru: He loves team sports such as football.

Doğru: He loves team sports like football.

3 – Enough

 

“enough” (yeter/yeterli) kelimesi, cümle içinde her zaman addan (noun) önce, fakat sıfattan (adjective) sonra kullanılır.

 • We have enough food (food = ad)
 • You’re not tall enough (tall = sıfat)

Yanlış: I didn’t save money enough.

Doğru: I didn’t save enough money.

4 – In, on

 

İngilizcede normalde aylarla “in” ve günlerle “on” kullanılır. Ancak ististani olarak eğer tarihlerin başına “last” (geçen) veya “next” (gelecek) sıfatları konulduğunda “in” ve “on”a gerek kalmamaktadır.

Yanlış: I worked a lot in last month.

Doğru: I worked a lot last month.

Yanlış: We’ll meet on next Monday.

Doğru: We’ll meet next Monday.

5 – So, such a

 

“so” her zaman bir sıfat (advective) veya zarf (adverb) ile birlikte kullanılır.

 • She’s so friendly.
 • This sandwich is so good.
 • He works so hard.

“such a” ise her zaman beraberinde bir sıfat (adejctive) ve ad (noun) ile birlikte kullanılır.

 • She’s such a friendly person.
 • This is such a good sandwich.
 • He has such a demanding job.

Not: eğer ad (noun) çoğul ise “a” artikeli kullanılmaz.

 • They are such friendly people.
 • These are such good cookies.

Yanlış: It was so long time ago.

Doğru: It was so long ago.

Doğru: It was such a long time ago.

6 – Direct and indirect objects

 

Bu kural başta “lend” ve “give” olmak üzere direct object (dolaysız nesne) ve indirect object (dolaylı nesne) ile birlikte kullanılan tüm fiiller için geçerlidir. Cümle içinde dolaysız nesneler, “to” kullanılarak fiilden hemen sonra ve dolaylı nesneler “to” kullanılmadan fiilden önce gelir.

 • He gave Rachel the keys.
 • He gave the keys to Rachel.

Yanlış: I lent to him some money.

Doğru: I lent him some money.

Doğru: I lent some money to him.

7 – Let, make ve have

 

“let”, “make” ve “have”, ettirgen fiillerdir (causative verbs). Cümle içinde kullanılırken bunları önce dolaylı nesne ve ardından da “to” kullanılmadan bir sonraki fiilin kök biçimi takip eder.

 • Our boss doesn’t let us leave work early.
 • My mom makes me clean my room.
 • I’ll have my assistant call you later today.

Not: Eğer cümlede “help” de var ise “to” kullanılabilir. Ancak bu durumda da yaygın olarak “to” kullanılmaz.

 • Please help me carry these boxes. (yaygın kullanımı)
 • Please help me to carry these boxes.

Yanlış: Roller coasters make me to feel sick.

Doğru: Roller coasters make me feel sick.

8 – Stop ve prevent

 

“stop” ve “prevent” kelimeleri cümle içinde kullanılırken ardından sırasıyla biri/bir şey, from ve “-ing” eki almış fiil gelir.

 • The vaccine stops people from catching the disease.
 • The waterproof covering prevents the equipment from getting

Yanlış: You stopped me make a mistake.

Doğru: You stopped me from making a mistake.

 

Unutmayın, İngilizcenizin hangi kısmını geliştirmek isterseniz isteyin yapmanız gereken yegane çalışma pratiktir. İster İngilizce konuşma ister İngilizce yazma ister İngilizce okuma ister İngilizce dinleme olsun, geliştirmeniz gereken alan üzerine yoğunlaşarak pratik yapmazsanız ne yazık ki başarılı olamazsınız.

English Ninjas’ın ana dili İngilizce olan eğitmenleri ile İngilizce gramer pratiği yapabilirsiniz. Eğitmenlerimiz size yaptığınız gramer hatalarını göstererek bunları nasıl düzeltebileceğinizi açıklayacaktır.

 

Hemen kaydolarak eğitmenlerimizle pratik yapmaya başlayın, İngilizceniz için harekete geçin!

Referanslar:

Kaynak 1

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *